Zapraszamy do składania zgłoszeń do żłobka. W celu zgłoszenia dziecka należy pobrać kwestionariusz z naszej strony i wypełniony kwestionariusz należy dostarczyć w formie skanu/zdjęcia na adres email: zlobektoszek@gmail.com lub bezpośrednio w formie papierowej w biurze placówki (44-180 Toszek, ul. Gliwicka 26A).

Informacji udziela telefonicznie Biuro Żłobka 695 10 36 50